Cenník servisných prác Ferdus

Ferdus s.r.o.

(platný od 1.9.2021)

Ceny bez DPH.

 

Nové inštalácie vyvažovaček, vyzúvaček, rovnaček diskov, umývačiek a mobilných nožnicových zdvihákov (17.05, 17.15) a jednoslúpového zdviháka (17.10):

1. Štandardné expresné dodanie

 
 • Kompletizácia, nastavenie a zabalenie stroja v stredisku Ferdus
ZADARMO
 • Doprava stroja k zákazníkovi (všetko mimo nákl. vyzúvačky)
81,46 €
 • Doprava stroja k zákazníkovi (nákladné vyzúvačky)
204,46 €
 • Doprava stroja k zákazníkovi (jednoslúpový zdvihák)
327,06 €
 

 

2. Dodanie so zaškolením obsluhy

 
 • Kompletizácia, nastavenie stroja u zákazníka a zaškolenie obsluhy
183,79 €
 • Doprava stroja k zákazníkovi (všetko mimo nákl. vyzúvačky)
81,46 €
 • Doprava stroja k zákazníkovi (nákladné vyzúvačky)
204,46 €
 • Doprava stroja k zákazníkovi (jednoslúpový zdvihák)
327,06 €
 


Nové inštalácie kotvených zdvihákov:

 • Montáž dvojstľpových zdvihákov vrátane revízie a zaškolenia obsluhy
286,12 €
 • Doprava dvojstľpových zdvihákov k zákazníkovi
204,26 €
 • Montáž malých nožnicových zdvihákov vrátane revízie a zaškolenia obsluhy
286,12 €
 • Doprava malých nožnicových zdvihákov k zákazníkovi (17.12, 17.21, 17.22)
204,46 €
 • Montáž veľkých nožnicových zdvihákov vrátane revízie a zaškolenia obsluhy
367,99 €
 • Doprava veľkých nožnicových zdvihákov k zákazníkovi
327,06 €
 • Montáž štvorstľpových zdvihákov vrátane revízie a zaškolenia obsluhy
367,99 €
 • Doprava štvorstľpových zdvihákov k zákazníkovi
327,06 €
 


Nové inštalácie systémov na meranie geometrie kolies:

 • Montáž geometrie vrátane kalibrácie a zaškolenie obsluhy
339 €
 • Doprava geometrie k zákazníkovi
79 €
 


Záručné opravy:

 • Prehliadka, oprava a nastavenie zariadenia u zákazníka
ZADARMO
 


Pozáručné opravy:

 • Prehliadka, oprava a nastavenie zariadenia u zákazníka
22 €/h
 • Čas technika strávený na ceste
10 €/h
 • Doprava technika                                                                              
0,33 €/km
 • Náhradné diely                                                                                                                                  
Podľa cenníku dielov
 


Školenia mimo nových inštalácií:

 • Odborné školenie                                                                     
22 €/h
 • Čas školiteľa strávený na ceste       
10 €/h
 • Doprava školiteľa                                                        
0,33 €/km